0
(102) (133) Visā Latvijā Pasūtījuma maksājums

Garantija

  • Visas preces, kas iegādātas Tava-Tehnika.LV interneta veikalā, ir nodrošinātas arr ažotāja garantiju, kuru nosacījumi norādīti produktu aprakstos/garantijas talonos/saņemti pēc konsultācijas ar pārdevēju.
  • Garantijas termiņa atteikuma gadījumā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. Piešķirot garantijas remontu, pietiek ar pirkuma dokumentu vai aizpildītu garantijas talonu. SVARĪGI: ja iegādājaties preces tiešsaistē, jūsu pirkuma dokuments ir rēķins, ko saņēmāt ar produktu un/vai e-pastu.
  • Prece jāizmanto tikai pēc lietošanas instrukcijas noteikumiem,ko paredz ražotājs. Nav pieļaujama sadzīves nozīmes ražojuma izmantošana profesionālai lietošanai.
  • Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kas bojāti stihisku nelaimju,nepareizas ekspluatācijas, nevērīgas lietošanas, nepareizas regulēšanas,nepienācīgas tehniskās apkopes rezultātā, lietojot nekvalitatīvus un nestandarta rezerves daļas, šķidrumus. Garantija neattiecas mehāniskajiem bojājumiem.
  • Ja garantijas periodā daļa izstrādājuma tiks aizstāta ar nestandarta daļām, kā arī ja izstrādājumu nav atvērusi vai remontējusi persona, kas nav pilnvarota, garantija tiek pārtraukta pilnībā vai daļēji.
  • Garantija neattiecas uz nolietotām detaļām (vadiem, šuvēm,akumulatoriem, turētājiem, ogļu sukām, instrumentu turētājiem u.c.),sakarā ar to normālu nolietošanos.
  • Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kuru bojājums radies Piegādātāja vainas dēļ.
  • Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ar bojātām plombām-stikeriem vai to neesamību, kurā nav iespējams noteikt tā sērijasnumuru (Mainīt, dzēst, aizskart vai sabojāt sērijas numuru).
  • Prece nav iegādāta mūsu interneta veikalā vai tā ir bez pasūtījuma(naudas čeks, rēķins).
  • Zemas kvalitātes degvielas izmantošana (ar degvielu saistītiem priekšmetiem).